Wynajem kiosków lub pomieszczeń biurowych

Lokal nr 33 sprzeda właściciel tel. +48 605 781 551 lub http://www.bodek.eu, tam zdjęcia i bliższe informacje